Paper Making Vocabulary                Last Updated on 09.11.2000
Tip: use the Find function in your browser to locate words. It's under the Edit menu above.

1.RAAKA-AINEET 2.MASSAN KÄSITTELYT ENNEN PAPERIKONETTA 4.MASSAN SYÖTTÖ PAPERIKONEELLE 5.RAINAN MUODOSTUS 6.MÄRKÄPURISTUS 7.KUIVATUSOSA
8.KALANTEROINTI 9.PINTAKÄSITTELYJÄ 10.MUU VIIMEISTELY 11.PAPERILAJEJA 12.PAPERIN OMINAISUUKSIA LSC-Opisto Main Page - Guest book
1. 1. RAAKA-AINEET
binder sideaine
bleached valkaistu
bonding sitoutuminen
broke pulp hylkymassa
chemical pulp kemiallinen massa
coating colour päällystyspasta
coating pigment päällystyspigmentti
consistency sakeus
deinked pulp siistattu massa
fibre kuitu
fibre flexibility kuidun taipuisuus
fibre network kuituverkosto
fibrillation fibrillaatio
filler täyteaine
fines hienoaines
flocculation flokkulaatio
furnish seossuhde (raaka-ainekoostumus)
groundwood hioke
hardwood lehtipuu
mechanical pulp mekaaninen massa
recycled fibre pulp uusiomassa
reinforcement pulp armeeraus (lujite) massa
retention aid retentioaine
size massaliima
softwood havupuu
swelling turpoaminen
unbleached valkaisematon
waste paper keräyspaperi
2.                                          back 2. MASSAN KÄSITTELYT ENNEN PAPERIKONETTA                             
cleaning lajittelu pyörrepuhdistimella
conical refiner kartiojauhin
deaeration ilmanpoisto
deculator ilmanpoistin
defibration kuidutus
desc refiner levyjauhin
high consistency (HC) refining suursakeusjauhatus
low consistency (LC) refining matalasakeusjauhatus
pulping massan hajotus
refining jauhatus
screening lajittelu sihdein
3.                                          back 3. MASSAN SYÖTTÖ PAPERIKONEELLE
backwater viiravesi
bypass manifold jakotukki
discharge (velocity) ratio ulosvirtaussuhde (suihku/viira nopeussuhde)
fibre orientation kuituorientaatio
formation pormaatio
grammage, basis weight neliömassa
headbox perälaatikko
manifold jakoputkisto
profile bar kärkilista
retention retentio
slice huuliaukko
slice jet huulisuihku
white water kiertovesi
wire pit (tank) viirakaivo
4. WEB FORMATION        back 4. RAINAN MUODOSTUS
bottom wire alaviira
breast board rintapöytä
cylinder mould lieriöviira
dandy roll, eqoutteur viirarulla
drainage resistance suotautumisvastus
drainage, dewatering vedenpoisto
dry content kuiva-ainepitoisuus
filtration suotautuminen
fines distribution hienoainejakauma
foil, hydrofoil päästölista
formation formaatio
forming roll formeritela
forming shoe (with blades) listakenkä
fourdrinier tasoviira
gap former kitarainain
multiply forming monikerrosrainaus
one pass retention kertaretentio
pin holes neulanreiät
register roll rekisteritela
suction box imulaatikko
suction roll imutela
thickening sakeutuminen
top wire yläviira
twin-wire kaksoisviira
two-sidedness toispuoleisuus
water line vesiraja
wire viira
wire section viiraosa
wire tension viiran kireys
wiremark viirakuvioituma
5. WET PRESSING           back 5. MÄRKÄPURISTUS
air permeability ilmanläpäisevyys
compressibility kokoonpuristuvuus
consolidation (of web) tiivistyminen (radan)
crown bombeeraus
deflection taipuma (telan)
elastic forces kimmovoimat
extended nip press leveänippipurustin
felt huopa
felt mark huopamarkkeeraus
flow resistance virtausvastus
friction forces kitkavoimat
hydraulic pressure nestepaine
linear pressure linjapaine
moisture ratio kosteussuhde
offset press, smoothing press tasoituspuristin
pick-up irtiotto
press roll puristintela
press section puristinosa
pressure gradient painegradientti
rewetting jälleenkastuminen
sheet density arkin tiheys
smoothness/roughness sileys/karheus
steaming box höyrylaatikko
structural pressure rakenteellinen paine
structural resistance rakennevastus
suction roll mark imutelamarkkeeraus
surface tension pintajännitys
variable crown roll taipumakompensoitu tela
water retention value (WRV) vedenpidätyskyky
web break ratakatko
web elongation radan venymä
web stress radan jännitys
web tension radan kireys
wet (tensile) strength märkävetolujuus
6. DRYING SECTION        back 6. KUIVATUSOSA
airborne drying leijukuivatus
anisotropy ominaisuuksien suuntaisuus
cockling rypistyminen
condensate removal lauhteen poisto
cross direction (CD) poikkisuunta
curling käyristyminen
dimensional stability mittapysyvyys
drying cylinder kuivatussylinteri
drying defects kuivumisviat
drying fabric kuivatusviira
drying hood kuivatushuuva
drying rate kuivatusnopeus
evaporation haihtuminen
frozen stress jähmettynyt jännitys
frozen stretch jähmettynyt venymä
heat recovery lämmöntalteenotto
immobilization jähmettyminen (päällysteen)
infrared (IR) drying infrapunakuivatus
machine direction (MD) konesuunta
machine glazed (MG) jenkkikiillotettu
micro compression mikrokompressio
relative humidity suhteellinen kosteus (ilman)
shrinkage kutistuminen
steam pressure höyryn paine
thermal conductivity lämmönjohtavuus
ventilation ilmastointi
Yankee dryer jenkkisylinteri
7. CALENDERING           back 7. KALANTEROINTI
breaker stack välikalanteri
brushing harjaus
chilled rolls kokillitelat
gloss calender kiiltokalanteri
heated rolls lämmitetyt telat
machine finishing (MF) calendering konekalanterointi
machine reel konerulla
moisture content kosteus
reeling rullaus
reel-up drum tambuuritela
reverse nip kääntönippi
splicing liitoksen teko
stack konekalanteri
steaming höyrytys
supercalendering (SC) superkalanterointi
8. SURFACE TREATMENTS  back 8. PINTAKÄSITTELYJÄ
air knife coater ilmaharjapäällystin
application (pastan) sively
base paper, base stock pohjapaperi
blade coater teräpäällystin
blade pressure teräpaine
calcium carbonate kalsiumkarbonaatti
clay, kaolin clay kaoliini
coat weight päällystemäärä
coater päällystin
coating (pigment) päällystys (pigmentti)
dispersing dispergointi
gypsum kipsi
latex polymeeridispersio
metering bar coater sauvapäällystin
pigmenting pigmentointi
rheology reologia (pastan)
roll application telasively
runnability ajettavuus (paperin)
short dwell time application lyhytviipymäsively
size press liimapuristin
solids content (of colour) kuiva-ainepitoisuus (pastan)
soluble binder liukoinen sideaine
starch tärkkelys
surface sizing pintaliimaus
talc talkki
viscosity viskositeetti
9. FINISHING                          back 9. MUU VIIMEISTELY
conditioning ilmastointi (paperin)
core hylsy
end label, end shield, header päätylappu
reel paperirulla
rewinding jälkirullaus
sheet cutter, sheeter arkkileikkuri
sorting lajittelu (arkkien)
winder pituusleikkuri
wrap kääre
wrapping machine pakkauskone
10. PAPER GRADES            back 10. PAPERILAJEJA
art paper taidepainopaperi
base paper pohjapaperi
board kartonki
book paper kirjapaperi
catalogue paper luettelopaperi
coated päällystetty
continuous stationary jatkolomake
copy paper kopiopaperi
doublecoated kaksoispäällystetty
drawing paper piirustuspaperi
envelope paper kirjekuoripaperi
filter paper suodatinpaperi
flexo flekspaino
fluting, corrugating medium aallotuskartonki
folding boxboard taivekartonki (rasia)
kraft liner kraftlaineri
label paper etikettipaperi
letterpress kohopaino
light weight coated (LWC) kevyesti päällystetty
light-weight paper ohkopaperi
liquid pack board nestepakkauskartonki
machine finished (MF) konekalanteroitu
machine glazed (MG) konekiillotettu (jenkki)
magazine paper aikakauslehtipaperi
medium weight coated (MWC)  
napkin tissue lautasliinapaperi
newsprint sanomalehtipaperi
offset offsetpaino
one-side coated toispuolipäällystetty
poster paper julistepaperi
printing paper painopaperi
release paper irrokepaperi
rotogravure syväpaino
sack paper säkkipaperi
solid board sellukartonki
supercalendered (SC) superkalanteroitu
surface sized pintaliimattu
surface treated (STP) pintakäsitelty
telephone directory puhelinluettelo
tissue pehmopaperi
toilet tissue WC-paperi
towel tissue pyyhepaperi
uncoated päällystämätön
unglazed (UG) kiillottamaton
wall paper base tapettipaperi
woodcontaining puupitoinen (mekaaninen)
woodfree, freesheet puuvapaa (sellu)
wraping paper käärepaperi
writing paper kirjoituspaperi
11.                                            back 11. PAPERIN OMINAISUUKSIA
(apparent) density tiheys
absorbency absorboivuus
ash content tuhka
basis weight, grammage neliömassa
brightness vaaleus
bulk bulkki
bursting strength puhkasulujuus
caliber, thickness paksuus
formation, look-through formaatio, pohja
gloss kiilto
ink density painojäljen tummuus
internal bond strength palstautumislujuus
light scattering valonsironta
linting, dusting pölyävyys
missing dots puuttuvat rasteripisteet
moisture content kosteus
mottling (painojäljen) laikullisuus
odour and taste haju ja maku
opacity opasiteetti
permeability läpäisevyys
picking nukkautuvuus
porosity huokoisuus
print quality painojäljen laatu
print through läpipainatus
printability painettavuus
printed gloss, ink gloss painojäljen kiilto
roughness karheus
runnability ajettavuus
side seal glueability sivuliimattavuus
smoothness sileys
stiffness jäykkyys
stretch, elongation venymä
surface strength pintalujuus
tear strength repäisylujuus
tensile strength                                 back vetolujuus


By Brian Joyce